Onderstaande uitleg is bedoeld voor iedereen die deelneemt aan de whatsapp-groep in deze uitdagende tijd, waarin een kans ligt voor ons allemaal om te transformeren. Wat ons lijkt te beperken, kan juist een mogelijkheid blijken om hiervan los te komen en onszelf en de aarde te helen.

Ho’oponopono: juist in deze tijd

Ho’oponopono is een proces waarin zware, ons niet-dienende energieën worden losgeweekt zodat er ruimte komt voor goddelijke gedachten, woorden, daden en handelingen. Het betekent letterlijk ‘rechtzetten’. Volgens oude Hawaïanen ontstaan dwalende gedachten doordat ze aangetast door pijnlijke herinneringen uit het verleden. De energie daarvan kun je losmaken en vrijgegeven via dit proces.

Ho’oponopono is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde voor wat IS en het gegeven dat er niets buiten ons zelf is: alles is verbonden, wat ik om mij heen zie is op een of andere manier een reflectie van wat zich in mij afspeelt, meestal onbewust. Dit houdt ook in dat ik voor alles wat op mijn pad komt 100% verantwoordelijkheid draag.

Een klein stukje uitleg… Alles wat wij ervaren in ons leven is in zekere zin onze eigen creatie, al zijn we ons daarvan meestal niet bewust. Het gaat er niet om dat dit onze schuld is, in tegendeel, het gaat om het leren voelen van onvoorwaardelijke liefde voor alles wat is. Wij hebben zelf etiketten leren plakken op ervaringen en situaties: positief en negatief, gewenst en ongewenst. Dat maakt dat we dingen die we als ongewenst beschouwen in onszelf wegstoppen, want we zien ze liever niet en we willen ook niet dat anderen ze zien. Maar het gaat daarmee niet weg. In tegendeel: het blijft sluimeren en ons bezighouden en ons gedrag (onbewust) bepalen. Er zijn waarschijnlijk momenten waarop je het bewust tegenkomt en het als belemmerend ervaart. Het kost heel veel energie.

De ballon

Bekijk het als een met lucht gevulde ballon die je in het zwembad onder water probeert te houden. De ballon wil steeds omhoog, maar met een beetje inzet en energie lukt het je een tijdje om hem onder te houden. Toch houd je dat niet lang vol. Zie de ballon als dat wat je wilt onderdrukken – letterlijk. Als je kunt accepteren dat de ballon boven water is, of hem zelfs kunt omarmen, hem kunt zien voor wat hij is dan heb je de vrije keuze om hem los te laten of hem door te prikken. Als je dat laatste doet heeft de ballon geen invloed meer op jou en kan onvoorwaardelijke liefde vrij(-er) stromen en zich via jou uitdrukken.

Hew Len: zo kennen we Ho’oponopono

In het westen kennen we Ho’oponopono via de Hawaaiaanse psychiater Hew Len. Hij bereikte wonderbaarlijke resultaten bij ernstige psychiatrische patienten die hij zelf nooit persoonlijk had gezien. Hij las hun dossiers en deed daarbij innerlijk het proces van Ho’oponopono. Daarmee reinigde hij als het ware zijn innerlijk, zijn gedachten en gevoelens terwijl hij energetisch in verbinding stond met de patiënten. Dat had verbluffende veranderingen bij de patiënten tot gevolg, waarvan verschillende zelfs volledig genazen.

Het proces

Het proces is heel eenvoudig: het gaat om het herhalen van 4 korte zinnen:

Het spijt me

Vergeef me

Ik hou van je

Dank je

Hij haalde als het ware de staat van de patiënt mee naar binnen, en nam vanuit zijn besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is verantwoordelijkheid voor de situatie. Daardoor ontstond zowel bij hem als de patiënt heling.

De woorden kun je als volgt interpreteren:

Het spijt me dat deze situatie/dit gevoel er is en ik realiseer mij dat deze vanuit het collectieve bewustzijn mijn verantwoordelijkheid is om op te lossen.

Vergeef me voor het feit dat ik deze niet 100% geaccepteerd heb en ik neem nu volledige verantwoordelijkheid door de situatie/het gevoel te omarmen.

Ik hou van je, ik hou van onze gezamenlijke goddelijke kern.

Dank je dat je me dit hebt laten zien, waardoor het nu is getransformeerd en het bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde draagt.

Telkens wanneer je een situatie/gevoel/emotie tegenkomt die je weerstand oproept, herhaal je in jezelf de 4 korte zinnen: Het spijt me, Vergeef me, Ik hou van je, Dank je. Je hoeft ze niet in te vullen of te interpreteren voor jouw situatie. Je blijft ze steeds herhalen terwijl je rustig doorademt. Langzamerhand zul je voelen dat er iets verschuift in je lichaam en/of energie.

Het lijkt misschien onmogelijk om dit toe te passen op enorme dingen die heel ernstig ingrijpen op je dagelijks leven, zoals het virus wat op het moment ons leven in zijn greep lijkt te hebben. En alle emoties die de gevolgen ervan op je hebben. Het zal misschien niet van het ene op het andere moment gaan, maar de woorden die je blijft herhalen hebben zoveel kracht, dat je op een gegeven moment zult ervaren dat er verlichting optreedt. Er ontstaat een gevoel van vrede in je omdat je niet meer hoeft te vechten.

De situatie zelf lijkt niet te veranderen, maar heeft sowieso minder invloed op jou. Je gaat voelen dat er minder energie naar toe gaat, je voelt je lichter, geaarder, meer in het hier en nu. Maar ook verandert er iets wezenlijks aan de situatie, puur door jouw houding ten opzichte ervan.  Er komt healing op gang.

De komende 11 dagen zullen we bezig zijn met dit proces. Degenen op Tenerife die het initiatief genomen hebben sturen dagelijks een meditatie of opdracht die ik weer naar deze groep doorstuur. Maar het kan zijn dat je deze 11 dagen genoeg hebt aan elke dag bezig zijn met de 4 zinnen. Het is al mooi om te ontdekken wat die je brengen. Je kunt de zinnen ook als een mantra gebruiken en de hele dag door je heen laten stromen.

Het is nuttig om nu van te voren alvast je intentie voor deze periode op een vel papier te schrijven. Het kan zijn dat die tussentijds verandert en dan schrijf je dat erbij. Een dagboekje bijhouden met je inzichten, uitdagingen en veranderingen die je fysiek/emotioneel/mentaal/spiritueel bemerkt is ook fijn.

Heb het goed en blijf je licht (=ook je immuunsysteem en je levenslust) voeden! Laten we elkaar ondersteunen in dit enorme transformatieproces van onszelf en de aarde💞🌍🌟🙏🏼