Astrologie

Je geboortehoroscoop is als een blauwdruk van jouw kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen in je leven.

  • Loop je steeds tegen vergelijkbare situaties aan?

  • Sta je op een kruispunt in je leven?

  • Vraag je je af hoe je je passies kunt verwezenlijken?

  • Wil je helderheid over je zielsbestemming?

Een astrologisch consult geeft inzicht in levensvragen, vragen over relaties, gezondheid, werk en je (spirituele) ontwikkeling.

 

Zo boven zo beneden

Van de maan weten we dat de stand invloed heeft op eb en vloed, en bijvoorbeeld ook op de vrouwelijke hormonen. Hoewel ze verder van de aarde verwijderd zijn, heeft ook de beweging van andere planeten energetisch effect: alles is verbonden, ook al lijkt dat op het eerste gezicht misschien anders. Alle energie zoekt een staat op van evenwicht - van harmonie - binnen het grotere geheel.

Het moment waarop je geboren bent reflecteert de harmonie van dat moment. Daarin liggen de perfecte bouwstenen om het beste uit jouw leven te halen - met alle hulpbronnen en uitdagingen die daarbij horen. Juist die uitdagingen lijken vaak onoverkomelijke struikelblokken wanneer je ze tegenkomt, terwijl ze achteraf niet zelden belangrijke richtingaanwijzers en raadgevers bleken. Hoe fijn is het, om al in een eerder stadium een vogelvlucht-perspectief te hebben, zodat je een lastige situatie of periode in een ander daglicht kunt zien en er op een opbouwende manier mee om kunt gaan.

Via jouw geboortehoroscoop krijgen we toegang tot het samenspel van de planeten en jouzelf. De taak is aan mij om samen met jou de kern van wat je op dit moment bezighoudt te herkennen en te verklaren in wat ik in je horoscoop en de ontwikkelingen tot dit moment zie. En dat vervolgens in heldere taal te verwoorden in een open gesprek met jou. Je inzicht verdiept zich, je voelt weer ruimte, richting en beweging, waar je eerder wellicht strandde.

 
Voorbij de persoonlijkheid

Mijn benadering houdt niet op bij psychologische duiding. Inzicht krijgen in het 'grotere' plaatje geeft verdieping: waarom ben je hier? Wat geeft jouw leven betekenis? Daarom betrekken we ook de zogenaamde 'spirituele punten' als de Zwarte Maan en Zwarte Zon in het geheel - als het ware de kosmische tegenhangers van de archetypes van Zon en Maan. Ze gaan in hun betekenis voorbij de persoonlijkheid in een enkel mensenleven. Ze vormen een belangrijke schakel naar zingeving, transformatie en werkelijke harmonie.

Ook andere factoren in de horoscoop geven aanwijzingen voor bewustwording en helpen de diepere lagen te doorgronden.

Relatie-astrologie

Relatie-astrologie heeft mijn bijzondere interesse. Ook hier kijken we verder dan: passen jullie bij elkaar? In iedere horoscoop zijn de behoeftes en kwaliteiten, maar ook uitdagingen op het gebied van relaties terug te vinden. Wanneer die tussen twee mensen een aantal harmonische verbindingen vormen dan is er meestal sprake van een 'klik', of zelfs 'liefde op het eerste gezicht'. Daaronder vinden we vaak ingewikkelder patronen, die een dieperliggende reden aanduiden van waarom je een relatie met elkaar bent aangegaan. Die gaat over bewustwording en groei: waar spiegelen jullie elkaars zielenwensen en grootste potentieel? Waar liggen pijnlijke (familie)patronen of afhankelijkheden, die de ander - al dan niet onbewust - aan het licht kan brengen, zodat je ze kunt gaan loslaten? Hoe triggeren jullie elkaar en waar kunnen jullie elkaar ondersteunen om zowel als individuen, als in de relatie vrijer en harmonischer te leven?

Ervaringsgerichte astrologie

Astrologie gecombineerd met ervaringsgerichte therapie is een extra krachtige ervaring:

  • via de planetenstemvorken, de frequenties van planeetritmes kunnen we de klanken van een of meer planeten horen of zelfs voelen in ons lichaam (wanneer we de stemvorken bij het lichaam houden). Dit werkt ontspannend, rustgevend, of juist activerend en vitaliserend, al naar gelang de kwaliteiten van de planeten waarmee we werken. De trilling gaat voorbij het denken en komt direct in het celbewustzijn.

  • systemisch werk (opstellingen) biedt meer inzicht in de werking van een horoscoop. In een planeetopstelling met stemvorken wordt de energie van een planeet voelbaar in de ruimte en via de trilling van een stemvork. Dit wordt zo een dynamisch instrument om zaken aan het licht te brengen en helderheid te scheppen in wat er in je leven speelt.


Waarde van een consult

Uit feedback hoor ik regelmatig terug dat mensen het astrologisch consult waardevol vinden: enerzijds vanwege de (h)erkenning van de persoonlijke achtergronden en het zielsverlangen. En anderzijds vanwege de nieuwe inzichten in onderliggende patronen, waardoor ze ook lastige situaties vanuit een breder perspectief kunnen zien.

Ik ben elke keer weer blij wanneer ik hoor hoe de inspiratie van een consult heeft bijgedragen aan nieuwe stappen en positieve veranderingen.