Loading...

Astrologie en planeetfrequenties

De spiegel van je ziel

Je geboortehoroscoop is als een blauwdruk van jouw kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen in je leven.

  • Loop je steeds tegen vergelijkbare situaties aan?
  • Sta je op een kruispunt in je leven?
  • Vraag je je af hoe je je passies kunt verwezenlijken?
  • Of wil je helderheid over jouw zielsbestemming?

Een astrologische reading geeft inzicht in levensvragen, vragen over relaties, gezondheid, werk en je (spirituele) ontwikkeling.

Zo boven zo beneden

Van de maan weten we allemaal dat de stand invloed heeft op eb en vloed, en bijvoorbeeld ook op de vrouwelijke hormonen. Hoewel ze verder van de aarde verwijderd zijn, heeft ook de beweging van andere planeten energetisch effect: alles is verbonden, ook al lijkt dat op het eerste gezicht misschien anders. Alle energie zoekt een staat op van evenwicht – van harmonie – binnen het grotere geheel.

Het moment waarop je geboren bent reflecteert de harmonie van dat moment. Daarin liggen de perfecte bouwstenen om het beste uit jouw leven te halen – met alle hulpbronnen en uitdagingen die daarbij horen. Juist die uitdagingen lijken vaak onoverkomelijke struikelblokken wanneer je ze tegenkomt, terwijl ze achteraf niet zelden belangrijke richtingaanwijzers en raadgevers bleken. Hoe fijn is het, om al in een eerder stadium een vogelvlucht-perspectief te hebben, zodat je een lastige situatie of periode in een ander daglicht kunt zien en er op een opbouwende manier mee om kunt gaan.

Via jouw geboortehoroscoop krijgen we toegang tot het samenspel van de planeten en jouzelf. De taak is aan mij om samen met jou de kern van wat je op dit moment bezighoudt te herkennen en te verklaren in wat ik in je horoscoop en de ontwikkelingen tot dit moment zie. En dat vervolgens in heldere taal te verwoorden in een open gesprek met jou. Je inzicht verdiept zich, je voelt weer ruimte, richting en beweging, waar je eerder wellicht strandde.

Voorbij de persoonlijkheid

Mijn benadering houdt niet op bij psychologische duiding. Voor mij en mijn cliënten is het belangrijk om inzicht te krijgen in het ‘grotere’ plaatje: waarom ben je hier? Wat geeft jouw leven de meeste betekenis? Daarom betrek ik ook de zogenaamde ‘spirituele punten’ als de Zwarte Maan en Zwarte Zon in het geheel – als het ware de kosmische tegenhangers van de archetypes van Zon en Maan. Ze gaan in hun betekenis voorbij de persoonlijkheid in een enkel mensenleven. Ze vormen een belangrijke schakel naar zingeving, transformatie en werkelijke harmonie.

Relatie-astrologie

Een van mijn specialismen is relatie-astrologie. Ook hier kijken we verder dan: passen jullie bij elkaar? In iedere horoscoop zijn de behoeftes en kwaliteiten, maar ook uitdagingen op het gebied van relaties terug te vinden. Wanneer die tussen twee mensen een aantal harmonische verbindingen vormen dan is er meestal sprake van een ‘klik’, of zelfs ‘liefde op het eerste gezicht’. Daaronder vinden we vaak ingewikkelder patronen, die een dieperliggende reden aanduiden van waarom je een relatie met elkaar bent aangegaan. Die gaat over bewustwording en groei: waar spiegelen jullie elkaars zielenwensen en grootste potentieel? Waar liggen pijnlijke (familie)patronen of afhankelijkheden, die de ander – al dan niet onbewust – aan het licht kan brengen, zodat je ze kunt gaan loslaten? Hoe triggeren jullie elkaar en waar kunnen jullie elkaar ondersteunen om zowel als individuen, als in de relatie vrijer en harmonischer te leven?

Relatieastrologie is ook prima toe te passen op de werkvloer: bij het samenwerken zien we vergelijkbare elementen terugkeren, en door rekening te houden met compatibiliteit van verschillende werknemers verbeter je beslist de efficiëntie en de werksfeer.

Waarde van een consult

In feedback hoor ik regelmatig dat het astrologisch consult als heel waardevol wordt beschouwd: enerzijds vanwege de (h)erkenning van de persoonlijke achtergronden en het zielsverlangen en anderzijds vanwege de nieuwe inzichten in onderliggende patronen, waardoor ook lastige situaties vanuit een breder perspectief kunnen worden gezien.

Ervaringsgerichte astrologie: de planeetfrequenties

In de afgelopen tijd heb ik gemerkt dat inzicht uit astrologie beter blijft hangen en meer positief effect heeft, wanneer een consult gecombineerd wordt met ervaringsgerichte therapie: in dit geval, wanneer je de kracht van de planeten ook letterlijk voelt.

Bij Body Soul Tuning hebben we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • de planetenstemvorken, die zijn afgestemd op de planeten en andere belangrijke punten in ons zonnestelsel (zie bijvoorbeeld Magna Mater), geven via fonoforese de trillingen door van planeetritmes. We kunnen daardoor de klank van een planeet, of een planeten samenstand horen of zelfs voelen in ons lichaam, wanneer we de stemvorken op of boven het lichaam houden. Dit werkt ontspannend, rustgevend, of juist activerend en vitaliserend, al naar gelang de kwaliteiten van de planeten waarmee we werken. De trilling gaat voorbij het denken en komt direct in het celbewustzijn van het lichaam, wat veelal als helend wordt ervaren.
  • systemisch werk (opstellingen) biedt ook meer inzicht in de werking van een horoscoop. We bieden op dit moment in verschillende workshops planeetopstellingen met stemvorken aan, waarin de energie van een planeet voelbaar wordt in de ruimte en via de trilling van een stemvork. Dit wordt zo een heel krachtig instrument om zaken aan het licht te brengen en helderheid te scheppen in wat er in je leven speelt. Binnenkort volgt ook de mogelijkheid om – in groepsverband – horoscoopopstellingen te doen bij Body Soul Tuning.