Je privacy bij Body Soul Tuning

Body Soul Tuning neemt uw privacy uiteraard serieus. We gaan zorgvuldig met door u geleverde persoonsgegevens en informeren u hoe we hier mee omgaan. Als u na het lezen van onderstaande tekst nog vragen heeft, stuur ons dan een bericht via de contactpagina.

Welke gegevens worden bewaard?

 • Voor- en achternaam van cursisten en individuele cliënten

 • Adresgegevens, telefoonnummer en email adres

 • Geboortedatum in het geval van individueel consult

 • Factuurgegevens, gedurende minstens 5 jaar (wettelijk vereist)

 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid voor zover deze van toepassing zijn voor het goed uitoefenen van onze behandelmethodes. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 7 jaar bewaard.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. N.B. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 • Het afhandelen van uw betaling en u een betaalbewijs te verstrekken t.b.v. de verzekeraar - voor zover van toepassing; hierop vermelden wij de volgende gegevens:

  • Uw naam

  • Uw adresgegevens

  • Uw geboortedatum

  • Datum van de behandeling

  • Korte omschrijving van de behandeling, zoals: Body Stress release behandeling of lichaamsgerichte psychotherapie.

  • Kosten van de afspraak

 • Verzenden van de nieuwsbrief en cursusinformatie

 • De mogelijkheid u te bellen of mailen in verband met uw afspraak en/of een workshop.

 • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Body Soul Tuning bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Hoe gaan we om met deze gegevens?

Body Soul Tuning zal uw gegevens uiteraard nooit delen met derden. Uitzondering hiervoor is wanneer hier een wettelijke noodzaak voor is. In het geval van doorverwijzen naar een collega delen wij alleen gegevens nadat u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body Soul Tuning. In dat laatste geval is het niet langer mogelijk om u te behandelen.
Ook kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elk bericht.

Klachten

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en nemen u als cliënt serieus. Als u onverhoopt toch vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen - en u heeft dit met ons besproken, maar komt niet tot overeenstemming - dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via Body Stress Release Voorhout zijn wij voor inhoudelijke zaken in verband met de wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillenregeling in de zorg) aangesloten bij de CAM coop.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Body Soul Tuning neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze adresgegevens: zie onze contactpagina . Natuurlijk heeft onze website een ssl-certificaat, zodat alle door u ingevulde gegevens versleuteld en dus veilig worden verstuurd.