Op de dag van de Volle Maan, twee weken na de zonsverduistering van 21 augustus, richten we de aandacht op de frequenties van de hemellichamen die hierbij betrokken zijn: de Zon en de Maan. Zonder deze twee zouden we niet kunnen leven: het zonlicht op de aarde geeft letterlijk leven, warmte en vitaliteit. De maan heeft een niet te onderschatten invloed op alles wat stroomt – denk aan eb en vloed. Ze staan dan ook voor de frequenties van persoonlijkheid en ZIJN (Zon) en gevoel (Maan). Hun samenspel vormt een essentieel ritme voor ons leven en welzijn. Hoe werkt dat precies?

Twee cycli, een steeds verschuivende dynamiek

De dynamiek van Zon en Maan toont een steeds verschuivende beweging, waarin de Maan in ruim 29 dagen een cyclus van nieuw naar nieuw (of vol naar vol) volmaakt en daarbij alle dierenriemtekens doorloopt. De Zon doet over zijn eigen cyclus precies een jaar (en een kwart dag, vandaar dat we eens in de 4 jaar een schrikkeljaar hebben). Volken die dicht bij de natuur leven (of leefden) hecht(t)en veel waarde aan de fases van de maan. Ook tegenwoordig wordt in de biologisch dynamische landbouw gebruik gemaakt van de verschillende fases bij het zaaien, verzorgen en oogsten van gewassen, waardoor de oogst vaak overvloediger en vitaler blijkt te zijn. IJkpunten van de Zon die sinds mensenheugenis worden gevierd zijn de Zonnewendes bij Midzomer – langste dag – en Midwinter – langste nacht – en de Equinoxen bij het begin van lente en herfst, waarop de dag en de nacht precies even lang zijn.
Ook wordt er van oudsher belang gehecht aan de maandelijkse momenten waarop de Zon en de Maan elkaars banen ten opzichte van de Aarde kruisen:

Bij Nieuwe Maan staat de Maan ergens tussen Zon en Aarde, zodat de schaduwkant van de Maan naar de Aarde staat en we de Maan niet kunnen zien. Bij Volle Maan staat de Maan – vanuit de Zon gezien – aan de andere kant van de Aarde, en daardoor zien we juist de hele verlichte kant van de Maan.
Naast deze cyclus, die zich elke maand voltrekt, vertonen verduisteringen of eclipsen een op het eerste gezicht wat grilliger ritme. Ze komen wel voor in series: zodra de Volle en Nieuwe Maan plaatsvinden in de buurt van het snijpunt van hun banen, dan kunnen ze elkaars licht verduisteren. Meestal kruisen ze elkaar vanaf de Aarde gezien op andere momenten dan precies Volle of Nieuwe Maan. Maar wanneer Zon, Aarde en Maan precies op een lijn staan, dan zal bij Nieuwe Maan de Maan (gedeeltelijk of geheel) voor de Zon schuiven, zodat een Zonsverduistering ontstaat. Bij een Volle Maan zal in zo’n geval de Aarde precies tussen de twee lichten inschuiven: dat belemmert het licht van de Zon om op de Maan te schijnen en er vindt een Maansverduistering plaats.

Astrologische betekenis

De symboliek van Zon en Maan bekijken we in de astrologie op verschillende lagen. In de inleiding zagen we al dat de Zon staat voor onze persoonlijkheid, voor wie we zijn, en wat we uitstralen. Daarnaast toont de Zon ook informatie over onze vader, of vaderfiguren en hoe we daarmee omgaan. Fysiek staat de Zon bovendien voor onze vitaliteit.
De Maan geeft veel bloot over ons gevoelsleven, over gevoelens van (on-)veiligheid en hoe we koestering zoeken en/of creëren. Ook staat de Maan symbool voor de moeder, voor hoe we ons met haar of met moederfiguren in het algemeen verhouden en voor het verleden. De Maan is in ons lichaam onder andere verbonden met de vochthuishouding en in het bijzonder de lymfebanen.

Verduisteringen van Zon en Maan ontnemen ons tijdelijk – letterlijk – het zicht op belangrijke factoren in ons leven en brengen ons terug naar de essentie, de kern van wie we zijn, vrij van persoonlijkheid of ego, los van ons verleden en emotionele gehechtheden. Dat kan heel confronterend zijn, maar het geeft je eerlijke richtingaanwijzers naar je blinde vlekken, maar ook daar voorbij, naar echte vrijheid… Het punt waarop een verduistering plaatsvindt is in elke horoscoop terug te vinden, en – omdat we allemaal uniek zijn – valt dat bij iedereen op een andere plek, in een ander levensgebied, en in samenhang met andere planeten of horoscooppunten. Dat laatste is bepalend voor op welk vlak je de invloed van de verduistering het meest zult ervaren. Hoe je in het leven staat geeft vervolgens aan wat je ermee kunt of ‘doet’. In elk geval blijft de invloed lange tijd voelbaar, bij de afgelopen Zonsverduistering zeker tot eind van 2017. Dat geeft je ook de gelegenheid de transformerende kracht ervan te doorvoelen en wezenlijke veranderingen door te voeren in je leven als dat nodig is.

Waar komen de frequenties vandaan?

Natuurlijk gaan we zo uitgebreid in op de inhoud en praktische toepassing van de tonen van Zon en Maan. Maar voor wie zich afvraagt hoe we komen aan de kosmische frequenties van Zon en Maan een korte uitleg: wiskundige en musicus Hans Cousto gebruikte bij het berekenen van de kosmische frequenties de waardes van ritmische bewegingen en de ‘wet van het octaaf’. Iedere ritmische beweging in het zonnestelsel, bijvoorbeeld de omloopbaan van een planeet rond de Zon, bekeek hij namelijk als een – bijzonder langzame – geluidsgolf. Geluid wordt gemeten in trillingen (golven) per seconde en 1 Hertz staat voor 1 trilling of geluidsgolf per seconde. Wij mensen horen tonen vanaf ongeveer 16 Hertz (heel lage bastoon) tot ongeveer 16.000 Hertz (hoge fluittoon). Als je de snelheid van een geluidsgolf verdubbelt – octaveert – dan wordt de toon twee maal zo hoog, dat is het octaaf van de basistoon. Verdubbel je de snelheid daarna opnieuw, dan heb je nog een octaaf hoger. Als je eenzelfde berekening zou loslaten op de ritmische beweging van de draaiing van de Maan rond de Aarde, dan kom je na een aantal octaven op een hoorbare frequentie uit. De frequentie van de Maan is het 29e octaaf van de draaibeweging van 29,5 dag: 210,42 Hertz, een prettig in het gehoor liggende toon.
Voor de Zon lag het iets ingewikkelder, omdat die het centrum van ons zonnestelsel vormt en we geen ritme voor de beweging van de Zon kennen. Daarom ging Cousto uit van 2 andere bekende waarden: die van de omtrek van het veld van zwaartekracht rond de Zon en de lichtsnelheid. Hij berekende het aantal rondgangen per seconde wanneer planeet op de rand van het zwaartekrachtveld met lichtsnelheid rondjes rond de zon zou draaien. Dat waren er ongeveer 32000 per seconde, een frequentie die juist naar beneden moest worden geoctaveerd om er een plezierig klinkende toon van te maken! Hij halveerde de frequentie 8 keer, tot hij op 126,22 Hertz uitkwam…

chakrastemvorken bodysoultuning

Stemvork Zon: het vuur in mij

frequentie: 126,22 Hz
Toon: B
Lichaamsdeel: zonnevlecht, middenrif
chakra: 3e
kleur: geel-groen
sterrenbeeld: Leeuw
kwaliteit: activerend, verwarmend
Werking: zelfbewustzijn, fysieke en psychische of gevoelsmatige kracht, charisma: uitstraling
werkt fysiek op: hart, ruggengraat (met name middelste deel), organen in het algemeen, schildklier.
Bij vrouwen werkt de zon op het linkeroog, bij mannen op het rechteroog

De toon van de zon draagt de warmte en stralen in zich om fysiek en energetisch te verwarmen. De Zon heerst over het dierenriemteken Leeuw, waar hij op dit moment doorheen loopt (tussen 23 juli en 22 augustus).
In de set van planetenstemvorken zoals deze door Hans Cousto zijn ontworpen is de toon van de zon de laagste, diepste frequentie, die sterk op het fysieke lichaam werkt.
Waar de toon van Mars (ook activerend en verwarmend) vooral naar buiten toe gericht is, werkt de zon in eerste instantie naar binnen. Een belangrijke eigenschap van de zon is warmte en licht afgeven en stralen, dus als de zonnekracht bij iemand in balans is dan zal dat natuurlijk ook naar buiten toe stralen, maar het begint van binnen, in vitale gebieden van het lichaam. Hij activeert het hart, de organen in het buikgebied, de wervelkolom en de schildklier. De zon activeert het immuunsysteem en daarmee het zelfhelend vermogen van het lichaam. Daarnaast versterkt hij het zelfbewustzijn, de ik-kracht…
De stemvork van de zon is een fijn instrument om te gebruiken wanneer iemand weinig energie heeft en/of moeite heeft voor zichzelf op te komen. In het laatste geval spreken we wel van ‘weinig ruggengraat’ hebben en het gaat soms letterlijk gepaard met een zwakke rug. In elk geval heb ik goede resultaten met de behandeling van rug-problemen – met name midden- en onderrug – met onder andere de zontoon.
Hoewel de zon activeert helpt de toon ook om goed ‘bij jezelf’ te blijven, of weer in je eigen kracht te komen als je teveel door de buitenwereld afgeleid bent of het gevoel hebt ‘geleefd te worden’.

Tijdens een behandeling gebruiken we de zon vaak samen met de toon van de planeet die bij je zonneteken (sterrenbeeld) hoort om contact te maken met je wezenskracht. Velen ervaren daarbij een grote ontspanning en zelfs opluchting… ‘Eindelijk weer thuis bij mezelf!’
En tenslotte kun je je inwendige kachel activeren met de stemvork van de zon: heb je het gauw koud, dan helpt deze stemvork je weer opwarmen.

We zetten deze stemvork vaak onderaan het borstbeen tegen het middenrif of op de zonnevlecht- chakra tussen de navel en het onderste puntje van het borstbeen.

Stemvork Maan: gevoel en emotie

frequentie: 210,42 Hz
Toon: Gis/A
Lichaamsdeel: onderbuik net onder de navel
chakra: 2e
kleur: oranje
sterrenbeeld: Kreeft
kwaliteit: stromend, ontvangend/harmoniserend
Werking:vochthuishouding in het lichaam – m.n. lymfe, vrouwelijke organen, vrouwelijke maandelijkse cyclus, gevoelens en emoties, spijsvertering.
Bij vrouwen werkt de maan op het rechteroog, bij mannen op het linkeroog

De maan heerst astrologisch gezien over het teken Kreeft, waar de zon van 21 juni tot 23 juli (ca.) doorheen loopt, maar we hebben dagelijks te maken met haar invloed. Natuurlijk kennen we allemaal haar effect op de eb- en vloedbeweging van de zeeën en oceanen. Maar ook de verschillende fasen in de maancyclus, waarin zij de de hele dierenriem doorloopt, zijn van invloed op ons systeem. Het is dan ook niet vreemd dat veel kalenders zijn afgestemd op het ritme van de maan (de omlooptijd van de maan rond de aarde is iets meer dan 29,5 dag).

De stemvork van de maan is afgestemd op dit ritme van nieuwe maan tot nieuwe maan. De frequentie werkt direct op het 2e chakra, het energiewiel dat verbonden is met onze emoties, creativiteit, seksualiteit en speelsheid. Haar toon brengt het chakra in balans, waardoor energieblokkades oplossen of een te veel of tekort zich harmoniseert. Zo helpt zij ons beter bewust te worden van emoties en stemmingen, waardoor we ze beter naar buiten kunnen brengen, we vrijer en onbevangener onze creativiteit, maar ook seksualiteit beleven/uiten. Ze brengt op al deze fronten ontspanning en stroming.
Fysiek beïnvloedt deze toon ook de organen in de buurt van het 2e chakra: de darmen, bijnieren en de voortplantingsorganen van de vrouw.
De maanfrequentie kan bij conceptie en geboorte een belangrijke rol spelen.
Ik heb verder mooie voorbeelden gezien van deze stemvork, die letterlijk en figuurlijk hielp om te verteren: een spijsvertering die weer op gang kwam nadat deze door opgekropte emoties letterlijk vast was komen te zitten, waarbij ook het gevoelsleven weer een plaats kreeg.
Ook een pijnlijke of onregelmatige menstruatie cyclus heeft vaak veel baat bij de toon van de maan. Met een geval van endometriose hielp zij de pijn sterk te verminderen en bij cystes in de borsten verdween de pijn en de zwelling.

Bijzonder tenslotte is ook te zien dat de maan – astrologisch gezien ook symbool voor de moeder en de binding tussen moeder en kind – zowel bewustzijn kan helpen brengen over innerlijk kind-problematiek als over onverwerkte emoties in verband met de moeder. Deze stemvork heeft hierin al mooie helingen kunnen faciliteren…

We gebruiken deze stemvork uiteraard in het buikgebied – zowel op het lichaam als in het energieveld, en bijvoorbeeld bij de lymfeklieren in de liezen of op het schaambeen.

In het licht van de zonsverduistering…

Heb je het gevoel dat de zonsverduistering een sterke impact op je heeft? De frequentie van Zon (persoonlijke effectiviteit) of Maan (gevoelsleven, loslaten van het verleden) in combinatie met een van de Aardetonen (1e, 5e of 7e chakra) helpt om helderheid, aarding en focus (terug) te vinden. Heb je behoefte aan meer helderheid of een extra steuntje in de rug, denk dan eens aan een combinatie sessie met fonoforese- (stemvorken therapie) en astrologie. Stuur een email voor meer informatie of het maken van een afspraak.